KUPTM News

SELAMAT DATANG KEPADA PELAJAR BARU SESI SEPTEMBER 2018

SABTU, 23 September 2018.- Kolej Universiiti Poly Tech MARA telah menerima pelajar baru daripada pengajian Foundation, Diploma,. dan Degree serta pelajar pasca siswazah.  Pendaftararan berlangsung dari Jam 9.00 pagi hingga jam 4.00 petang. Pelbagai unit kerja terlibat dalam menjayakan pendaftaran ini termasuk daripada para pensyarah, kakitangan sokongan, unit IT serta dibantu oleh Kelab Fasilitator KUPTMKL. Perjumpaan bersama peneraju KUPTM KL, terdiri daripada Prof Ts. Dr Ahmad bin Othman selaku Naib Canselor, Dr. Hj. Mohd Noor Azman bin Othman, Timbalan Naib Canselor Pembangunan Pelajar & Gaya Hidup Kampus, Puan Khasnah binti Mohd Yatib selaku Pendaftar  dan Puan Norsiah binti Abd. Shukor, sebagai Penolong Pendaftar Kanan Bahagian Kewangan  dan para ibu bapa juga berlangsung dengan jayanya.

 

Kami mewakili tenaga kerja KUPTM KL mengucapkan selamat datang kepada pelajar pelajar baru dan semoga mencapai kejayaan pada masa hadapan kelak.

"The Sky Is the Limit"

-Admin

Submer : https://www.facebook.com/kuptmkl.official/