Top Management

AHLI PENGURUSAN TERTINGGI

KOLEJ UNIVERSITI POLY TECH MARA

   
  
  Prof. Madya Dr. Darulihsan Bin Abdul Hamid
Naib Canselor
 
Dr. Hj. Mohd Noor Azman bin Othman
Timbalan Naib Canselor
Pembangunan Pelajar & Gaya Hidup Kampus
Prof. Ts. Dr. Md Yusoff Bin Taib
 Timbalan Naib Canselor
Akademik 
Prof. Ts. Dr. Ahmad Bin Othman
Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi 

 
 Puan Noor Azhani Binti Yaacob
Pengarah
Jabatan Perancangan Korporat 
 En. Kassim bin Osman
Pendaftar
Puan Norsiah binti Abd. Shukor
Ketua Penolong Pendaftar
Bahagian Kewangan