Top Management

AHLI PENGURUSAN TERTINGGI

KOLEJ UNIVERSITI POLY TECH MARA

   
  
  Prof. Ts. Dr. Ahmad Bin Othman
Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi [TNC.PPK]
Menjalankan Tugas Naib Canselor
 
Dr. Hj. Mohd Noor Azman bin Othman
Timbalan Naib Canselor
Pembangunan Pelajar & Gaya Hidup Kampus [TNC.PPGHK]
Prof. Ts. Dr. Md Yusoff Bin Taib
 Timbalan Naib Canselor
Akademik [TNC.A]
En. Kassim bin Osman
Pendaftar
 
 Puan Noor Azhani Binti Yaakob
Pengarah
Jabatan Perancangan Korporat [Pgrh.JPK]
  Puan Norsiah binti Abd. Shukor
Penolong Pendaftar Kanan
Bahagian Kewangan [PPK.Bkew.]