KUPTM Senate

AHLI MAJLIS SENAT

KOLEJ UNIVERSITI POLY-TECH MARA

  Deputy Vice Chancellor(Interim) Research and Corporate  Development  
  Prof. Ts. Dr. Ahmad bin Othman
Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi [TNC.PPK] 
Menjalankan Tugas Naib Canselor
 
Professor (Interim) School of Computing  and Technological Science
Dr. Hj. Mohd Noor Azman bin Othman
Timbalan Naib Canselor
Pembangunan Pelajar
& Gaya Hidup Kampus [TNC.PPGHK]
Prof Ts. Dr. Md. Yusoff bin Taib
 Timbalan Naib Canselor
Akademik [TNC.A]
Encik Abdul Azmi bin Abdul Aziz
Timbalan Presiden Hal Ehwal Akademik
KPTM
Registrar(Interim)  Dean (Interim) School of Business and Accountancy  Registrar(Interim)
En. Kassim bin Osman
Pendaftar
Dr. Farha Binti Abdol Ghapar
 Dekan
Faculty of Business, Accounting and Social Science [D.SBA]
Puan Azhani Binti Yaacob
Pengarah
Jabatan Perancangan Korporat [Pgrh.JPK]
Dean (Interim) School of Computing  and Technological Science   Dean (Interim) School of Humanities and Social Science
Ts. Dr. Zahrah binti Yahya
Dekan 
Faculty of Computing, Informatics  
and Creative Multimedia
 [D.SCTS]
Puan Anwary Syuhaily binti Rosly
Dekan 
Institut Pengajian Profesional[D.IPS]
Dr. Norasyikin binti Mahmud
Dekan 
Faculty of Education, Humanities and Arts [D.SHSS]
     
Puan Shariffah Shuhaiza binti Syed Mohd Nor
Penolong Pendaftar Kanan  
Perpustakaan [PP.Perp.]
   Puan Norsiah binti Abd. Shukor
Penolong Pendaftar Kanan
Bahagian Kewangan [PPK.BKew.]