KUPTM Senate

AHLI MAJLIS SENAT

KOLEJ UNIVERSITI POLY-TECH MARA

  Deputy Vice Chancellor(Interim) Research and Corporate  Development  
  Prof. Ts. Dr. Ahmad bin Othman
Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Pembangunan Korporat
Menjalankan Tugas Naib Canselor
 
Professor (Interim) School of Computing  and Technological Science Dean (Interim) School of Business and Accountancy Registrar(Interim)
Prof Ts. Dr. Md. Yusoff bin Taib
Professor
Pejabat TNC Akademik & Pengantarabangsaan
Dr. Farha binti Abdol Ghapar
Dekan
Sekolah Perniagaan dan Perakaunan
Menjalankan Tugas Timbalan Naib Canselor Akademik & Pengantarabangsaan
Pn. Khasnah binti Mohd Yatib
Pendaftar
Dean (Interim) School of Computing  and Technological Science   Dean (Interim) School of Humanities and Social Science
Ts. Dr. Zahrah binti Yahya
Dekan
Sekolah Pengkomputeraan dan Sains Teknologikal
  Dr. Norehan binti Hussein
Dekan
Sekolah Kemanusiaan dan Sains Sosial