KUPTM Senate

AHLI SENAT

KOLEJ UNIVERSITI POLY-TECH MARA

       
    Prof. Madya Dr. Darulihsan Bin Abdul Hamid
Naib Canselor 
   
Dr. Hj. Mohd Noor Azman bin Othman
Timbalan Naib Canselor
Pembangunan Pelajar 
& Gaya Hidup Kampus
Encik Abdul Azmi bin Abdul Aziz
Timbalan Presiden Hal Ehwal Akademik KPTM
Prof Ts. Dr. Md. Yusoff bin Taib
 Timbalan Naib Canselor 
Akademik
Prof. Ts. Dr. Ahmad bin Othman
Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi
En. Kassim bin Osman
Pendaftar
 
Dr. Farha Binti Abdol Ghapar
Dekan
Fakulti Perniagaan, Perakaunan 
& Sains Sosial
Ts. Dr. Zahrah binti Yahya
Dekan 
Fakulti Pengkomputeran, Informatik 
& Kreatif Multimedia 
Puan Anwary Syuhaily binti Rosly
Dekan 
Institut Pengajian Profesional
Dr. Norasyikin binti Mahmud
Dekan 
Fakulti Pendidikan, Kemanusiaan 
& Sastera
Dr. Muhammad Nizam Bin Jali
Dekan 
Institut Pengajian Siswazah
     
  Puan Norsiah binti Abd. Shukor
Ketua Penolong Pendaftar 
Bahagian Kewangan
  Puan Shariffah Shuhaiza binti Syed Mohd Nor
Penolong Pendaftar  
Perpustakaan