Board of Governors

 

YB. Dato' Haji Ahmad Nazlan bin Idris
Chairman

   
   

YBrs. Puan Khasnah binti Mohd Yatib
Secretary

 
 

YBhg. Encik Nordin bin Ahmad
Chief Executive Officer KPTMSB

YBhg. Prof. Dr. Abdul Razak bin Ibrahim
Vice Chancellor

YBrs. Encik Nor Hashimi bin Mahat

 
 

YBhg. Datin Hajjah Wan Maizurina binti Wan Othman

YBhg. Dato' Ally Azwin bin Dato' Haji Abdul Hamid

YBhg. Datuk Haji Zaluzi bin Sulaiman 

  pn latipah

YBrs. Puan Latipah binti Ahmad

YBrs. Encik Luqman bin Ahmad

dato seruji

YBhg. Dato' Seruji bin Haji Nawawi